Välkommen till Uppsala Biobank!

Uppsala Biobank är den enda och gemensamma biobanken för Region Uppsala och Uppsala universitet och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar inom deras verksamhet. I vårt uppdrag ingår det att säkerställa hög kvalitet genom att vara ett kunskapscentrum för biobanksfrågor, erbjuda tjänster för provhantering samt tillhandahålla systemstöd för spårbarhet av prover.

Rådgivning

Uppsala Biobank ger råd, information och utbildning om bl.a. biobankslagen och hantering av biobanksprov.

Läs mer

Ansökan

För att påbörja insamling eller få tillgång till befintliga prov behöver du fylla i en biobanksansökan. Här finns information om vilken blankett du behöver och hur du fyller i den.

Läs mer

Insamling

Vid uppstart av projekt för insamling av prov ger vi råd och information om effektiv och säker insamling. Rådgivningen kan omfatta val av rörformat, etiketter eller dylikt.

Läs mer

Provförvaring

Uppsala Biobank erbjuder provförvaring som en del av sjukvårdsintegrerad biobanksservice. Det finns också tillgång till andra förvaringsmöjligheter.

Läs mer

Systemstöd

Uppsala Biobank arbetar med säkra system för spårbarhet och provhantering vid sjukvårdsintegrerad biobankning och vid egen provförvaring.

Läs mer

Befintliga prov

För att få tillgång till befintliga prov som tillhör en provsamling i Uppsala Biobank finns olika tillvägagångssätt. Rutinerna skiljer sig åt beroende på provsamling.

Läs mer

En internationell biobankskonferens "Towards Harmony in Biobanking" anordnas i Stockholm 13-15 sep 2017.

Arrangörer är BBMRI-ERIC, ESBB och ISBER. Under dessa dagar samlas deltagare från hela världen för att diskutera biobanksfrågor, sjukvårdsintegrerad biobankning, etiska perspektiv och mycket mer. Det är första gången en internationell biobankskonferens anordnas i Stockholm. 

Läs mer på http://globalbiobankweek.org/

 

  • Bild 1
    Ett av våra uppdrag är att utföra tjänster och service för att främja forskning och utveckling baserat på biobanksprov. I linje med detta erbjuder vi information, rådgivning, provhantering, fryslokaler och IT service (UBITS).
Tillbaka till toppen