När prov ska skickas på analys inom Sverige kan ett förenklat MTA (Material Transfer Agreement) användas, bilaga L2b.

Bilagan undertecknas av den provsamlingsansvarige samt det mottagande laboratoriet. Bilagan behövs ej om prov skickas på analys inom samma huvudman.

 

Genväg till L2b Överenskommelse om prov som skickas på analys inom Sverige

 

L2b. BEKRÄFTELSE AV PROV EFTER ANALYS v 1.0 1 Sida 1

Tillbaka till toppen