När prov skickas på analys utomlands tecknas ett avtal om överföring av humanbiologiskt material kallat MTA-avtal (Material Transfer Agreement) mellan den biobanksansvarige och det mottagande laboratoriet.

Syftet är att reglera båda parternas ansvar i samband med att prover med tillhörande kodade personuppgifter skickas på analys utomlands.

 

Genväg till L2a Avtal om överföring av humanbiologiskt material

Genväg till L2a Agreement on the transfer of human biological material

 

L2a. AVTAL om överföring Svenska v 2.1 160919 LÅST Sida 1

 

 

Tillbaka till toppen