Bilaga L1a används för befintliga prov som är cytologi- eller vävnadsbaserade.

Bilagan används exempelvis om du gör ett uttag av vävnadsprov från patologens vårdprovsamling.

 

Genväg till bilaga uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi och cytologi

 

bilaga L1a v2

Tillbaka till toppen