Enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården (2002:297) även kallad biobankslagen, så definieras en biobank som en samling biologiskt material, förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material. Biobanker kan bestå av en eller flera provsamlingar och provsamlingarna kan vara antingen forskningsprovsamlingar eller provsamlingar för patientens egen vård, diagnostik och behandling.