Provgivaren måste alltid ge sitt samtycke till att biobanksprov sparas och förvaringen måste ske på ett säkert sätt i en biobank. Biobanksprov måste vara spårbara och det finns speciella bestämmelser för hur prov får skickas inom Sverige och utomlands för analys.

Sammanfattningsvis så är biobanksprov allt ifrån vätskor som blod, serum, plasma och saliv till fecesprov och vävnadsprov som biopsier, tumörer och utskurna organ. Ett prov är ett biobanksprov om det sparas mer än två månader efter analys, med undantag för om provet använts för forskning för då är det ett biobanksprov oavsett lagringstid.

Läs mer om vilka prov som omfattas av biobankslagen och således är biobanksprov. Läs mer om när det är biobanksprov och inte