Tillgänglighet för uppsalabiobank.uu.se

Uppsala universitet och Region Uppsala står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur uppsalabiolab.uu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från uppsalabiolab.uu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post.

Svarstiden är normalt inom 24 timmar (vardagar).

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till största del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Nyhetsbreven uppfyller ej tillgänglighetskraven helt. Vid kommande uppdatering av nyhetsbreven planerar detta att åtgärdas.
  • Tabbning med tangentbord fungerar för moderna webbläsare, men uppfyller ej helt kraven från WCAG.
  • Det finns länkar till pdf-filer på externa webbplatser, dessa pdf-filer är inte alltid tillgänglighetsanpassade.
  • Mobilmenyn är inte åtkomlig med tangentbord.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av uppsalabiobank.uu.se med hjälp av ändamålsenliga tillgänglighetsgranskningsverktyg.

Den senaste bedömningen gjordes september 2020.

Webbplatsen publicerades den 12 maj 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 september 2020.