Projekt i sjukvårdintegrerad biobanksservice

Projekt som samlar in forskningsprover via Uppsala Biobanks sjukvårdintegrerade biobankservice innefattar områden inom till exempel cancer, kardiologi, neurologi och psykiatri. Projekten är både sjukdomsbaserade, registerbaserade och populationsbaserade.

De projekt som samlar eller har samlat i vår sjukvårdsintegrerade biobanksservice finns listade nedan.

 • ALDO-projektet
 • ANOX
 • Barncancer vitamin D
 • Barnonkologen akutserum
 • Hemoklaffstudien
 • Intensivvårdens provsamling
 • KKF szcvdmr-studien
 • Lung node
 • LVRegurge
 • Melanom markörstudie
 • Neurologkliniken / Fokal Epilepsi
 • Neurologkliniken / SCT MS Serum
 • Neurologklinikens insamling
 • PhysCan
 • SCAPIS
 • SCAPIS / add on
 • SKDS/ Könsdysfori
 • SOL-projektet
 • Swedeheart
 • U-Can - Brain tumors
 • U-Can - Breast cancers
 • U-Can - Colorectal cancers
 • U-Can - Hematological malignancies
 • U-Can - Lung cancers
 • U-Can - Lymphomas
 • U-Can - Neuroendocrine tumors
 • U-Can - OB/GYN cancers
Senast uppdaterad: 2023-02-17