Vävnadsbaserade prov via klinisk patologi

Vävnadsbaserade prov via klinisk patologi
Klinisk patologi (KP) kan erbjuda insamling av vävnad specifikt för enskilda forskningsprojekt eller klinisk prövning.

Läs mer om enheten för Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) på klinisk patologi.

Har du frågor kontakta info@uppsalabiobank.uu.se
 

Senast uppdaterad: 2023-02-17