Mallar och blanketter

Samtliga biobanksärenden som rör biobankprov inom Uppsala Biobank där godkänd ansökan om etikprövning krävs måste godkännas av biobanksansvarig på Uppsala Biobank.

Biobank Sverige har tagit fram rekommendationer, blanketter, mallar och instruktioner i enlighet med biobankslagen och Socialstyrelsen föreskrifter. Materialet är tillgängligt på www.biobanksverige.se och fungerar som verktyg för personer som arbetar med biobanker och biobanksprov i Sverige.

Den nationella blanketten L1. Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning används för att ansöka om tillgång till biobanksprov och personuppgifter vid biobanker i Sverige. Genvägar till L1-blanketten samt de vanligaste bilagorna finns i menyn till vänster. Samtliga nationella blanketter och dokument finns på Biobank Sveriges webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-08-28