Checklistor för tillgång till prov

Biobank Sverige har utarbetat ett flertal användbara dokument för att hjälpa forskare och företag inför ansökan om insamling och tillgång till biobanksprov. Denna sida är under bearbetning pga den nya biobankslagen (2023:38) som träder i kraft den 1 juli 2023. 

För information om nya lagen samt tips och råd, besök Forskningsguiden på Biobank Sverige.

Senast uppdaterad: 2023-06-30