Exempel på forskningspersonsinformation

Biobank Sverige har utarbetat ett exempel för hur en forskningspersonsinformation kan se ut.

I mallen på Biobank Sverige finns även tips och råd om vilken information som forskningspersoninformationen bör innehålla. Även Etikprövningsmydigheten har stödmallar på sin webbsida.

Senast uppdaterad: 2023-06-30