L1a - Befintliga prov vävnadsbaserade

Bilaga L1a används för befintliga prov som är cytologi- eller vävnadsbaserade.

Bilagan används exempelvis om du gör ett uttag av vävnadsprov från patologens vårdprovsamling. Tänk på att kontakta och skriva in deltagande patolog i bilagan. Är du osäker kontakta patologens forsknings- och utvecklingsenhet: kpfouservice@akademiska.se

Läs gärna mer om patologens uttagsprocess samt lokala instruktioner kring vårdprovsamlingen.

L1a finns på Biobanks Sveriges webbsida. Ladda ner den senaste versionen när du ska skicka in din biobanksansökan. Nya mallar gäller från 1 juli 2023 pga ny biobankslag.

Senast uppdaterad: 2023-06-30