L1b - Befintliga prov vätskebaserade

Bilaga L1b används vid uttag av befintliga prov som är vätskebaserade.

Bilagan kan användas vid uttag från kliniska vårdprovsamlingar inom exempelvis mikrobiologi, klinisk genetik eller klinisk kemi.

L1b hittar du på Biobanks Sveriges webbsida. Ladda ner den senaste versionen när du ska skicka in din biobanksansökan. Nya mallar gäller från 1 juli 2023 pga ny biobankslag.

Senast uppdaterad: 2023-06-30