Platser kvar på biobankskurs 20-24 nov 2023

2023-05-09

Uppsala Biobank arrangerar kursen Biobanksprov i medicinsk forskning (1,5 hp) den 20-24 november 2023 (vecka 47). Kursen riktar sig främst till doktorander inom området medicin/farmaci (eller motsv) som forskar på biobanksprov samt övrig personal som arbetar med eller kommer i kontakt med biobanksprov. 

Kursen består av föreläsningar, studiebesök samt ett grupparbete som redovisas muntligt. Föreläsningarna på kursen omfattar lagar och regelverk (bl.a. nya biobankslagen, etikprövningslagen och GDPR), nya analysteknikers möjligheter och begränsningar, prospektiv biobankning, forskningsprojekt som använder biobanksprov, sjukvårdsintegrerad biobanksservice mm.

Då vårt webbfomulär haft en bugg kan det hända att din tidigare anmälan via vår hemsida inte kommit fram. Har du ännu inte fått schema samt välkomstmail från oss? Hör av dig till kursansvarig nedan!

Här hittar mer information om kursen samt anmälan.

Har du frågor eller anmälan kontakta kursansvarig Linda Paavilainen.

E-post: linda.paavilainen@uppsalabiobank.uu.se

Tel: 018-6116321

Senast uppdaterad: 2023-08-14