Vägledning om etikprövning publicerad

2024-01-17

Etikprövningsmyndigheten (EPM) har publicerat en vägledning om etikprövning av forskning på människor. Vägledningen gäller från 1 januari 2024.

EPM hoppas att vägledningen ger tydlig information om vad forskare behöver tänka på när forskningen planeras, när och hur forskare ska göra för att ansökan om etikprövning samt vad forskare behöver tänka på efter ett beslut. 

Vägledningen finns på EPM:s webbplats under utbildningsmaterial: Länk till Vägledning

Senast uppdaterad: 2023-08-14