Rådgivning

Uppsala Biobank ger råd, information och utbildning om bl.a. biobankslagen och hantering av biobanksprov.

Läs mer om rådgivning

Systemstöd

Uppsala Biobank arbetar med säkra system för spårbarhet och provhantering vid sjukvårdsintegrerad biobankning och vid egen provförvaring.

Läs mer om systemstöd

Insamling

Vid uppstart av projekt för insamling av prov ger vi råd och information om effektiv och säker insamling. Rådgivningen kan omfatta val av rörformat, etiketter eller dylikt.

Läs mer om insamling

Ansökan

För att påbörja insamling eller få tillgång till befintliga prov behöver du fylla i en biobanksansökan. Här finns information om vilken blankett du behöver och hur du fyller i den.

Läs mer om ansökan

Provförvaring

Uppsala Biobank erbjuder provförvaring som en del av sjukvårdsintegrerad biobanksservice. Det finns också tillgång till andra förvaringsmöjligheter.

Läs mer om provförvaring