Nytt direktörsbeslut gällande registrering av kliniska studier där Region Uppsala är forskningshuvudman. 

Det finns flera skäl till att Akademiska sjukhuset och Region Uppsala måste sammanställa information om pågående forskning. Dit hör bland annat skärpning av etikprövningslagen och krav rapportering av kliniska studier från Vetenskapsrådet. För att kunna efterleva kraven om tillsyn över forskningen i lagstiftningen (2003:460 och 2019:504) där Akademiska sjukhuset är forskningshuvudman eller medverkande huvudman ska samtliga studier som kräver EPM godkännande och nyttjar vårdens resurser registreras. Direktörsbeslutet finns i denna länk: Läs nyhet här

Blanketten för registrering hittar du via länken https://www.researchweb.org/is/studieregistrering/.

Informationen från blanketten lagras i sjukhusets projektdatabas Researchweb CRIS (Current Research Information System).