Den första nordiska biobankskonferensen äger rum 6-8 september 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Temat för konferensen är "Current trends and challenges in the Nordic countries".

I samband med konferensen arrangeras en grundkurs i biobankning den 6 sep. Kursen riktar sig till forskare, verksamhetschefer, forskningssjuksköterskor, ny biobankspersonal mfl. Mer om anmälan till grundkursen finns här: https://biobanksverige.se/grundkurs-i-biobankning-arrangeras-i-september/

Mer information om konferensen finns på följande webbplats: https://nbc.biobanksverige.se/