Uppsala Biobank ställer ut på Vetenskapsfestivalen SciFest den 5-7 mars i år. SciFest arrangeras av Uppsala universitet samt SLU i Fyrishovs Multihallar (C och D). Kom gärna och besök oss på Uppsala Biobank i monter nr 21!

 

I vår monter "Vad händer med ett blodprov?" får man bland annat prova på att pipettera låtsasblod och se filmen om sjukvårdsintegrerad biobankning (blodprovets väg från arm till frys). Den 5-6 mars är festivalen öppen för skolklasser och lördagen den 7 mars är allmänheten välkommen. SciFest pågår mellan kl 9-16 alla tre dagar. Läs mer om festivalen här!

 

 

Biobank Sverige har tagit fram nya avtalsmallar för Material Transfer Agreement (MTA) då humana prov skickas för analys/åtgärd utanför biobankshuvudmannen (inom Sverige eller utomlands)

 

Avtalen reglerar hur mottagaren får hantera prov samt hur prov ska hanteras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades. Biobank Sverige har tagit fram tre nya standardavtal (som ska biläggas biobanksansökan L1):

L2a1 - Avtal om överföring av humanbiologiskt material till forskningshuvudman (version 5.4). Denna mall ska användas när en region är huvudman för biobanken och ett svenskt universitet eller annan region (än den för biobanken) är forskningshuvudman.

L2a2 - Avtal om överföring av humanbiologiskt material vid uppdragsforskning (version 5.4). Denna mall ska användas när en region är huvudman för biobanken och när det finns en sponsor som har det övergripande ansvaret för genomförandet av studien (uppdragsforskning).

L2a3 - Avtal om överföring av humanbiologiskt material när forskningshuvudman är densamma som huvudman för biobanken (version 5.4). 

Mallarna finns på https://biobanksverige.se/alladokument/

 

 

 

Under sommarmånaderna kan handläggningtiden av biobanksärenden komma att vara längre än vanligt då vi inte är fullt bemannade.

Ska du skicka in en biobanksansökan till oss, skicka då även ett meddelande till vår funktionsadress (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) om att en ansökan är på väg. Det underlättar vår hantering. Det kan även ta något längre tid att besvara inkommande e-post. Vi hoppas på överseende med detta och önskar alla våra nya och befintliga kunder en glad sommar!

Etikprövningsmyndigheten inför ett nytt ärendehanteringssystem för etikansökningar då det nuvarande systemet Prisma inte givit det stöd som behövts för verksamheten.

Prisma kommer att stängas den 27 september. Ett nytt system upphandlas och tills det nya systemet är på plats kommer en övergångslösning att användas (från och med den 7 oktober).

Mer information finns på EPM:s webbplats: https://etikprovningsmyndigheten.se/etikprovningsmyndigheten-infor-nytt-arendehanteringssystem/

 

 

Uppsala Biobank arrangerar en kurs om Biobanksprover i medicinsk forskning den 11-15 november 2019 (vecka 46). Kursen arrangeras för andra gången i Uppsala och det finns nu möjlighet att anmäla sig.

Målgruppen är doktorander inom medicinsk och farmaceutisk forskning (eller motsv) samt forskningspersonal som arbetar med humana prov. Doktorander vid Uppsala universitet ges förtur till platserna. Kursen består av föreläsningar samt ett grupparbete som redovisas muntligt. Kursen ger 1,5 hp för doktorander/motsv.

Kursschema: Biobanksprover i medicinsk forskning 2019

Kursens innehåll:

  • Lagar och regler gällande forskning på humana prov (Biobankslagen, Etikprövningslagen, GDPR)
  • Hur man går tillväga för att ansöka om tillgång till biobanksprov för forskning
  • Olika typer av provsamlingar (tex. prospektiva provsamlingar, forskningsprovsamlingar med befintliga prov)
  • Exempel på kvalitetsregister
  • Sjukvårdsintegrerad biobanksservice
  • Nya analysteknikers möjligheter och begränsningar
  • Vad gör en biobank?

Plats: Fåhraeussalen, Rudbecklaboratoriet, Uppsala Science Park

Anmälan till kursen är stängd. Är du intresserad av kursen och vill efteranmäla dig (i mån av plats)? Kontakta Linda Paavilainen nedan.

 

Har du frågor kontakta kursledningen:

Linda Paavilainen

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Tfn: 018-6116321

Christer Sundström

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.