Biobanksansökan (biobanksavtal) för singlecenterstudier som omfattar biobanksprov tagna i Region Uppsala, skickas till Uppsala Biobank.

 

För multicenteravtal där etikprövningen är utförd i Uppsala, kontaktas Regional biobankscentrum Mellansverige. Mer information finns under Multicenteransökan. Du kan även titta på ett flödesschema för att identifiera vilka blanketter du behöver för din studie: Val av blankett (K2)

I menyn till höger kan du läsa om hur du fyller i biobanksansökan, hur du går tillväga samt vilka blanketter som ska användas. Samtliga biobanksärenden som rör biobankprov inom Uppsala Biobank där godkänd ansökan om etikprövning krävs måste godkännas av biobanksansvarige på Uppsala Biobank enligt beslut från huvudmännen i enlighet med biobankslagen.