Det är viktigt att informera en patient/forskningsperson om syftet med en forskningsstudie samt vad det innebär för forskningspersonen. Informationen ska ges på ett tydligt, enkelt och objektivt sätt.


Den skriftliga informationen ska vara ett komplement till den muntliga. Det är viktigt att informationen anpassas till personens ålder och förutsättningar att förstå informationen. Biobank Sverige har utarbetat ett exempel på hur en forskningspersonsinformation kan se ut. Ladda ner en pdf-version här. Det är viktigt att forskningspersonsinformationen innehåller information om ansvarig biobank, vem som är huvudman för biobanken samt vem som är personuppgiftsansvarig.