För att få tillgång till biobanksprov behövs en godkänd ansökan om etikprövning hos Etikprövningsmyndigheten (EPM). När etikansökan godkänts, registreras biobankproverna i en lokal biobank (om single centerstudie), tex Uppsala Biobank (Region Uppsalas och Uppsala universitets gemensamma biobank). En biobanksansökan skickas in till Uppsala Biobank och den biobanksansvarige beslutar om tillgång till prover i samråd med berörda parter.

Läs gärna mer om:

Vilka provsamlingar som finns

Samla in nya prover eller använda befintliga

Hur du fyller i biobanksansökan