Biobank Sverige har utarbetat ett flertal användbara dokument för att hjälpa forskare och företag inför ansökan om insamling och tillgång till biobanksprov. 

 

Biobanksguide - för tillgång till prov för forskning och klinisk prövning (K7)

Praktika - sex steg i praktiken (K1b)

Checklista för provsamlingsansvarig forskare (K1c)

Val av blankett (K2)

Forskningsprov som inte omfattas av biobankslagen (K8)