Biobank Sverige har utarbetat ett exempel (dokument K3) för hur en forskningspersoninformation kan se ut.

I mallen finns även tips och råd om vilken information som forskningspersoninformationen bör innehålla.

 

Genväg till K3 Exempel på forskningspersoninformation