Prover som sparas inom hälso- och sjukvård sparas främst för patientens framtida vård, diagnostik och behandling. Patienten/provgivaren har rätt att välja vad proverna får användas till.

Om provgivaren vill begränsa eller ändra sitt samtycke för prov som tagits för vård ska en nej-talong fyllas i och signeras. Nej-talongen kan laddas ned via Biobank Sveriges webbplats. Talongen finns även på flera språk. För prover tagna i Uppsala ska Nej-talongen skickas till nedanstående adress.

 

Åsa Forsberg
Uppsala Biobank
Dag Hammarskjölds väg 38, plan 5
751 85 Uppsala