Uppsala Biobank Nyhetsbrev nr 4 2017

head newsletter ubb2

 
        Nyhetsbrev #4 2017  
 
 

Hej Besökare,

Här kommer årets sista nyhetsbrev från Uppsala Biobank. Vi tackar härmed för detta år och ser fram emot ett spännande 2018. Trevlig läsning!
 

Uppsala Biobank har flyttat till Hubben

Uppsala Biobank har nu flyttat till nya lokaler i huset Hubben (i Science Park). Vi har därmed en ny adress: Dag Hammarsköldsväg 38, 751 85 Uppsala.

Flytten innebär att vi har något längre handläggningstider just nu och hoppas på överseende med detta. Skicka gärna en notis till vår info-adress om du skickar in en biobanksansökan till oss så håller vi utkik. Lokalerna medför att vi nu sitter tillsammans med UCR Laboratory och resterande UCR. E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

 

Utbildningar och konferenser

Sjukvårdsregionala utbildningsdagar i Uppsala. Regionalt biobankcentrum Uppsala Örebro samt Uppsala Biobank arrangerade en sjukvårdsregional biobankutbildning i november. Under två dagar samlades deltagare från sjukvårdsregionen för att lära sig mer om biobankslagen, etikprövningslagen, dataskyddsförordningen mm. Fokus i år låg på lagar, regler och praktisk tillämpning. Biobank Sverige presenterades och deltagarna fick möjlighet att titta och leta information på den nya hemsidan. Under sista utbildningsdagen fick deltagarna även möjlighet att göra studiebesök på patologen vid Akademiska sjukhuset. Ett mycket uppskattat inslag! Vi hoppas få möjlighet att arrangera liknande utbildningsdagar nästa år.

Novembermöte för landets biobankssamordnare på SKL. Två gånger per år samlas landets biobankssamordnare för att diskutera olika frågeställningar och lyssna på föredrag om aktuella ämnesområden. Den 14 november arrangerades mötet på Sveriges kommuner och landsting (SKL) i Stockholm. Bland föredragshållarna var regeringens särskilda utredare Johanna Adami. Hon presenterade lagutredningen som nu är i slutfasen. Slutbetänkandet ska lämnas in den sista december.

Vad händer under 2018? Uppsala Biobank kommer för andra året i rad att delta i Vetenskapsfestivalen SciFest som arrangeras av Uppsala Universitet den 8-10 mars. Läs gärna mer på www.scifest.uu.se

Den 24-26 april arrangeras Vårmöte i klinisk kemi i Uppsala. Konferensen anordnas på Uppsala konsert och kongress (UKK) och mer information om programmet finns på webbplatsen www.klinkem2018.se

Det planeras för en ny biobanksutbildning under hösten 2018 (preliminärt oktober) i Uppsala. Planeringsarbetet är i full gång och mer information kommer i början på 2018. Målgruppen är främst forskare, forskningssjuksköterskor och doktorander etc, som arbetar med biobanksprov. Denna första pilotutbildning i Uppsala kommer att vara en vecka lång och ge inblick i de lagar och regler som omfattar biobanksprov, preanalytiska faktorer som kan påverka provkvalitet, nya metoder och tekniker, prospektiv biobankning och aktuella provsamlingar mm. Håll utkik på vår webbplats www.uppsalabiobank.uu.se

 

Nyheter från UCR Laboratory

UCR Laboratory flyttar till nya lokaler i Hubben i början av januari nästa år. Lokalerna är skräddarsydda för verksamheten och kommer att innebära en bättre arbetsmiljö och möjlighet för laboratoriet att starta nya metoder och projekt. Avsikt är att flytten inte ska påverka arbetet i någon större utsträckning. I mitten av januari är verksamheten igång i de nya lokalerna och den 20 mars ser vi fram emot att bjuda in till Öppet hus! Mer information kommer nästa år.

 

Nyheter från UBITS

Arbetet med det gemensamma LIMS-systemet för sjukvårdsregionen fortgår. Sedan november har nu även Uppsala anslutit sig till den regionala informationsstandarden för biobanksprover vilket innebär att information om prover från alla anslutna landsting och regioner lagras på samma sätt. Utvecklingen av LIMS-systemet fokuseras nu på rutinmässiga funktioner för hela regionen för att stödja lagring, utplock och fakturering av insamlade prover via LIMS.

 

Året som gått

Den 18 december hade vi äntligen vår första arbetsdag i våra nya lokaler. En stor del av det här året har just handlat om förberedelser inför flytten till Vasakronans hus ”Hubben”. Laboratorieverksamheten flyttar andra veckan i januari och därefter är hela verksamheten för första gången samlade på ett och samma ställe. De nya lokalerna kommer att ge oss möjligheter att tillsammans med UCR Laboratory utöka servicen genom att exempelvis kunna erbjuda cellpreparering, extraktion av DNA och RNA från olika vävnadstyper mm.

Hör gärna av er till oss med era önskemål/behov så att vi kan satsa på de områden som bäst kan stötta forskningen i Uppsala. Förutom flytten så har året präglats av nybildningen av den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige. En del av den nationella verksamheten har fått finansiering av vetenskapsrådet för 2018-2019 med möjlighet att lämna in ansökan om förlängning från 2020 och framåt. Värduniversitet för satsningen är Uppsala universitet.

Vidareutveckling av Uppsala Biobanks verksamhet har fortsatt och vi har extraherat DNA från tusentals blodprover, produktionssatt Biobanks-LIMS för sjukvårdsregionen, infört stödprogrammet AliBi (för alikvotering av prover) för manuellt hanterad sjukvårdsintegrerad biobankning etc. Jag hoppas ni fortsätter följa utvecklingen inom biobanksområdet med spänning! Om vi lyckas med den fortsatta utvecklingen som planeras lokalt, regionalt och nationellt så kommer Sverige verkligen fortsätta vara ett land att räkna med när det gäller forskning på biobanksprov.

Avslutningsvis vill jag som vanligt tacka mina medarbetare, biobanksrådet, våra huvudmän samt Akademiska laboratoriet för ett mycket gott samarbete och fantastiskt år!

 

                   God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Anna Beskow och alla medarbetare vid Uppsala Biobank och UCR Laboratory

 

  
     

logo