Uppsala Biobank Nyhetsbrev nr 2 2018

head newsletter ubb2

 
        Nyhetsbrev #2 2018  
 
 

Hej Besökare,

Med detta nyhetsbrev vill Uppsala Biobank önska dig en riktigt skön sommar!

Uppsala Biobanks film om biobankning är klar

Uppsala Biobank har tillsammans med Phosworks arbetat med en film om sjukvårdintegrerad biobankning för att illustrera hur insamling av biobanksprover inom vården går till. Nu är filmen äntligen färdig och finns på YouTube. Sprid den gärna vidare! Se filmen här: https://youtu.be/xENVAmITTQ8

Läs gärna mer om sjunkvårdsintegrerad biobankning på vår webbplats

Kurs om biobanksprover inom medicinsk forskning

Uppsala Biobank arrangerar en kurs om Biobanksprover inom medicinsk forskning den 15-19 oktober (vecka 42) i Uppsala. Kursen riktar sig framförallt till doktorander och annan forskningspersonal inom medicinsk och farmaceutisk forskning (eller motsv). Förtur ges till doktorander vid Uppsala universitet. Kursen är på svenska och föreläsningarna ges i Hubbens konferenslokaler samt på Rudbecklaboratoriet. Mer information om kursen hittar du här

ISBER:s årliga möte i Texas

Biobank Sverige hade fem representanter på ISBER:s (International society for biological and environmental repositories) årliga internationella möte i Dallas, USA. Karolin Bergenstråhle från Uppsala Biobank var en av dem. Biobank Sverige hade en poster som beskrev den nya organisationen men var även representerade med en presentation som beskrev den nya harmoniseringen av Sjukvårdsintegrerad biobankning (Biobank Sweden’s National Harmonization for Sample Access through Healthcare Integrated Biobanking). Konferensen var givande och deltagarna kunde dra slutsatsen att Biobank Sverige ligger rätt i tiden med sitt fokus på att få en väl fungerande infrastruktur.

Global biobankning på Uppsala Health Summit 14-15 juni

Uppsala Health Summit – cancer care arrangerades på Uppsala slott den 14-15 juni. Under konferensen arrangerades en workshop kring global biobanking. Deltagarna från olika länder fick möjlighet att tillsammans diskutera hur det globala samarbetet kan förbättras. Resultatet kommer att publiceras i en rapport som vi hoppas kunna tillgängliggöra på vår webbplats. 

Uppsala Biobanks nya automatfrys på plats

Sedan början av april har Uppsala Biobanks nya automatisk -80°C frys från Hamilton (BiOS M3) platsbyggts och installerats i våra fryslokaler i Hubben. Den är nu färdig och har precis genomgått en SAT (Site Acceptance Test) som godkändes utan problem. Efter sommaren ska frysen integreras med vårt LIMS (Laboratory Information Management System) och inkluderas i vår dagliga hantering av prover in och ut från biobanken. Målet är att den automatiska frysen ska vara i produktion till årsskiftet. Frysen kommer att rymma proven som samlas inom sjukvårdsintegrerad biobankning och ska möjliggöra en ökad plockhastighet och kvalitet för våra prover genom att proven plockas i -80 grader.

GDPR – information till dig som prenumerant

Sedan 25 maj i år gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR) inom EU. Denna ersätter vår svenska personuppgiftslag (PUL). När du är eller blir prenumerant på Uppsala Biobanks nyhetsbrev behöver du ange din e-postadress. Den sparas hos oss och vi behandlar din e-postadress med stöd av ditt, vid prenumerationstillfället, lämnade samtycke. Vi sparar e-postadressen så länge du väljer att prenumerera och du har när som helst rätt att avanmäla dig från din prenumeration. Då hör du av dig till oss via vår funktionsadress: info@uppsalabiobank.uu.se

Semestertider på Uppsala Biobank

I och med sommarsemestrar kommer handläggningstider för biobanksärenden att vara något längre under sommarmånaderna juni-augusti. Ska du skicka in en biobanksansökan under juli månad, skicka gärna ett e-postmeddelande om att en biobanksansökan är på väg till oss (e-post: info@uppsalabiobank.uu.se). Vi försöker svara på meddelanden så snart vi har möjlighet.

 

 Glad Sommar!

 

 
     

logo