Nyhetsbrev Uppsala Biobank nr 3 2018

head newsletter ubb2

 
        Nyhetsbrev #3 2018  
 
 

Hej Besökare,

Här kommer ett nytt utskick av årets sista nyhetsbrev från Uppsala Biobank då vi upptäckt ett fel under lagändringen som nu korrigerats. Vi vill passa på att önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
 

Ny Etikprövningsmyndighet samt elektroniska handlingar

Från och med årsskiftet blir de regionala Etikprövningsnämnderna en enda myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Myndigheten kommer att placeras i Uppsala och ha regionala kontor i landet. Etikansökningar kommer från och med 1 januari 2019 att skickas till den centrala myndigheten som därefter fördelar ansökningarna till de regionala kontoren för bedömning. Nytt för 2019 är även att ansökningarna kan skickas in elektroniskt via programmet Prisma. Forskare får skapa ett konto och fylla i uppgifter samt bifoga handlingar där.

Läs mer: https://www.epn.se/

 

Förändringar i Biobankslagen från 1 januari 2019 gällande forskningsprov

Från årsskiftet sker en förändring i biobankslagen (2002:297, Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården mm.) med anledning av att den svenska lagstiftningen anpassas till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Förändringen innebär att prov som tas i forskningssyfte och som analyseras och kastas inom 6 månader inte faller under biobankslagen. Samtliga prover som tas i forskningssyfte och som ska sparas efter analys, faller under biobankslagen och kräver då en biobanksansökan. För prover som tas för vård och behandling gäller samma som tidigare, de faller under biobankslagen om de sparas längre än två månader efter analys.

Läs mer: http://biobanksverige.se/forandring-i-biobankslagen-januari-2019/

 

Anna Beskow - bitr föreståndare för Biobank Sverige

Uppsala Biobanks chef Anna Beskow har av Uppsala universitet utsetts till biträdande föreståndare för den vetenskapsrådsfinansierade delen av Biobank Sverige. Anna kommer att ha särskilt ansvar för att leda Arbetsutskott 2 (AU2) operativ service, nationell samordning av IT-strategi och Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB). Sedan tidigare är Christian Bruzelius utsedd till nationell projektledare för IT-strategi och Inger Lindström är nationell projektledare för harmonisering och utveckling av SIB. Båda är anställda vid Uppsala Biobank men arbetar för Biobank Sverige. Karolin Bergenstråhle har också en ny nationell roll i form av Uppsalas provservicekoordinator (PSK). Som PSK arbetar Karolin med att hjälpa forskare som vill samla biobanksprover på fler än ett ställe och strategiska nationella biobanksfrågor kopplade till uppdraget.

 

Nationell biobankskonferens i Göteborg 26-27 mars 2019

Den 26-27 mars 2019 kommer den andra nationella biobankskonferensen att arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg. Temat för konferensen är ”Biobank Sverige – från idé till verklighet”. Konferensen tar upp den nationella forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige, innovationer inom biobanksområdet samt lagar och regler. Anmäl dig senast den 15 januari för rabatterat pris på konferensavgiften. I samband med konferensen erbjuds även två kurser. Måndagen den 25 mars ges en grundläggande kurs i biobankning och torsdagen den 28 mars ges en kurs i kvalitetssäkring vid biobankning. Kurserna hålls på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Mer info finns här: http://biobanksverige.se/nationellbiobankskonferens/

 

Nyheter från UBITS

Automatfrys. Arbetet med att integrera LIMS (system för provhantering) med automatfrysen pågår. Mycket fokus läggs på att definiera arbetsprocesser för insättning och uttag av plattor till och från frysen och mappa in dessa processer till funktionalitet i LIMS.

Regionalt provhanteringssystem. 5 av 7 regioner är nu anslutna till det gemensamma regionala LIMS-systemet inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och 6 av 7 är anslutna i test-miljön. Insamling och utplock av prover pågår kontinuerligt. I det regionala samarbetet ingår även att Uppsala vid behov kommer att tillhandahålla lagringsplats av prover som samlats in i andra delar av regionen. Funktioner för att stödja processer för detta utvecklas nu i LIMS.

Octopus. Som rapporterats i tidigare nyhetsbrev är en webbapplikation med arbetsnamnet Octopus under utveckling. Projektet drivs av U-CAN genom Uppsala Biobank. Octopus ska hjälpa forskare att få en överblick över vilka prover som finns lagrade i Biobanken i sina studier och även kunna fungera som planeringsverktyg för beställning av biobanksprover till forskningsstudier. Första fasen har handlat om att definiera krav och testa konceptet för olika behov i olika plattformar, medan det under hösten har gått över till ren utveckling. En första version av systemet väntas vara klar att användas i början av 2019. Om systemet fungerar bra kommer Octopus att vidareutvecklas för övriga kunder på biobanken.

 

Året som gått 2018 - av Anna Beskow

I slutet på förra året gick flytten till Hubben och i början av det här året flyttade även UCR Laboratory liksom frysarna från det gamla Ishotellet in. Vi som flyttade först har nu tillbringat vårt första år i de nya lokalerna och vi är otroligt nöjda. Att hela verksamheten med administration, labbverksamhet och Ishotell nu finns i samma byggnad underlättar arbetet och möjliggör bättre service till forskare. Under våren levererades den nya automatiska frysen, en Hamilton BiOS. Under hösten har den testats och nästa år är målet att få den kopplad till LIMS och i produktion.

I september firade vi 10-årsjubileum. Vi började med lunch som efterföljdes av ett vetenskapligt program i Rudbecksalen och avslutades i Hubben med middag, rundvisning och fantastisk underhållning av kören Afro.

Biobank Sverige fick finansiering från VR för 2018-2019 och Uppsala universitet fick värdskapet för den VR-finansierade delen av infrastrukturen. Arbetet under året har fokuserats på att få igång alla lokala samarbeten mellan universitet och landsting samt samarbetet nationellt i alla delar.

Under året har vi dessutom hunnit göra en film om sjukvårdsintegrerad biobankning och genomfört en mycket uppskattad biobankskurs. Filmen hittar ni antingen på vår hemsida eller direkt på You Tube, den finns textad med både svensk och engelsk text. Kursen hoppas vi kunna hålla nästa år igen. Håll ögonen öppna efter den till hösten 2019!

En mängd aktiviteter och projekt pågår på biobanken och UCR Lab och det är omöjligt att få med allt. Så avslutningsvis vill jag som vanligt tacka mina fantastiska medarbetare på Uppsala Biobank och UCR Laboratory för ett fantastiskt arbete, ett proffsigare, mer inspirerande, gladare och lojalare gäng får man leta efter. Vi kommer tillsammans att fortsatta arbeta för att utveckla oss för att ge våra kunder ännu bättre service nästa år. 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

 
     

logo