Nyhetsbrev Uppsala Biobank nr 1 2019

head newsletter ubb2

 
        Nyhetsbrev #1 2019  
 
 

Hej Besökare,

Med detta nyhetsbrev önskar Uppsala Biobank dig en riktigt skön sommar!
 

Etikprövningsmyndighet samt elektroniska handlingar

Från och med årsskiftet har de regionala Etikprövningsnämnderna bildat en enda myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Myndigheten är placerad i Uppsala och har regionala kontor. Etikansökningar kommer från och med 1 januari 2019 att skickas till den centrala myndigheten som därefter fördelar ansökningarna till de regionala kontoren för bedömning. Nytt för 2019 är även att ansökningarna kan skickas in elektroniskt via programmet Prisma. Forskare får skapa ett konto och fylla i uppgifter samt bifoga handlingar där.

Läs mer: https://www.eprovning.se/

 

Biobank Sverige

Arbetet med att bygga vidare på den nationella infrastrukturen inom Biobank Sverige fortgår genom att förstärka befintliga strukturer och starta en del nya. För att finansiera en del av verksamheten som ger service till forskare lämnades en ny ansökan in till Vetenskapsrådet i februari. Besked om finansiering väntas i höst och gäller för 2020-2026. Inför det fortsatta arbetet ser vi gemensamt över organisation och arbetssätt för att så effektivt som möjligt använda de medel som finns för att åstadkomma förbättringar för forskning på biobanksprov.

Uppdaterade dokument samt ny tjänstekarta. Biobank Sverige har uppdaterat flera nationella dokument. Gå gärna in på webbplatsen (www.biobanksverige.se) och ladda ner den senaste versionen. På Biobanks Sveriges webbplats finns nu även en tjänstekarta för biobankservice. Kartan visar vart i landet det finns regulatorisk samt operativ stöd samt kontaktuppgifter till biobankssamordnare i olika regioner/landsting mm.

Länk till tjänstekartan: http://biobanksverige.se/forskning/tjanstekarta/

 

Biobanksutbildning i Uppsala den 11-15 november 2019

I höst återkommer Uppsala Biobanks biobanksutbildning! Kursen är kostnadsfri och riktar sig till bl.a. doktorander (godkänd kurs ger 7,5hp) och annan personal inom medicinsk eller farmaceutisk forskning (eller motsvarande). Kursen kommer att innehålla information om lagar och regelverk, hur man ansöker om tillgång till humana biobanksprov, olika typer av provsamlingar, sjukvårdsintegrerad biobanksservice mm. Föreläsningarna ges i Fåhraeussalen på Rudbecklaboratoriet.

För mer information, schema samt anmälan: https://www.uppsalabiobank.uu.se/sv/aktuellt/121-kurs-biobanksprov-i-medicinsk-forskning-11-15-nov-2019

 

Uppsala Biobank – lägesrapportering

Vi har under våren haft resursbrist och en del personal sjukskriven och har därför stöttat upp med timmisar för att t ex kunna genomföra utplock. För att minska resursbehovet på sikt så arbetar vi på att ta fram lösningar som långsiktigt ska effektivisera och underlätta. Bland annat införs systemet Octopus för U-CAN och förhoppningen är att vi även ska kunna erbjuda andra kunder motsvarande lösning för att lättare kunna följa insamling av prover och därmed underlätta att hitta vilka prover som ska användas för analyser.

 

Nyheter från UCR Laboratory

UCR Laboratory har på uppdrag av Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology (NOPHO) startat med gradientseparation av mononukleära celler samt DNA/RNA extraktion av celler. Denna verksamhet har övertagits från Klinisk Patologi vid Akademiska sjukhuset. Prover samlas in från barn i hela Norden, för analys och lagring, samt för skapande av en nordisk biobank för barn drabbade av hematologiska sjukdomar.

Cellseparation kommer även att erbjudas till andra kunder efter sommaren. Vid intresse skicka en förfrågan till: laboratory@ucr.uu.se

UCR Lab erbjuder en rad olika kvalitetssäkrade analysmetoder och har dessutom ett starkt samarbete med Klinisk Kemi. Kontakta gärna laboratoriet eller biobanken (info@uppsalabiobank.uu.se) med frågor om analyser eller om du behöver insamlingsstöd eller hjälp med någon form av provhantering.

 
     

logo