Nyhetsbrev Uppsala Biobank vt 2022

head newsletter ubb2

 
        Nyhetsbrev #1 2022  
 
 

Hej Besökare,

Med detta nyhetsbrev vill vi på Uppsala Biobank önska dig en fin sommar!
 

Ny biobankslag på gång

I en proposition föreslår Regeringen att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning. Lagförslaget innebär i stora drag minskad administration samtidigt som provgivarens skydd består. I förslaget ingår bl.a. att tillämpningsområdet utökas till att gälla alla identifierbara prov som samlas in, oavsett var de samlats in. I propositionen föreslås lagen träda i kraft 1 juli 2023. Du kan läsa mer om förslaget på Biobank Sveriges samt på Regeringens webbplatser, se nedan.

Biobanks Sveriges summering av huvuddragen i förslaget:https://biobanksverige.se/forslag-till-ny-biobankslag-har-presenterats/

Pressmeddelande från Socialstyrelsen 10 juni 2022: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/forskning-och-vard-framjas-i-ny-biobankslag/

 

Uppsala Biobank inför elektronisk signering av biobanksansökan

Flera biobanker i Sverige har infört elektronisk signering av biobanksansökan. Även Uppsala Biobank arbetar med att införa detta och byter samtidigt ärendehanteringssystem för regulatoriska frågor. I nuläget är det möjligt att få en elektroniskt signaturrunda då prov nyinsamlas. Mer information om det nya ärendehanteringssystemet kommer i augusti. Om du ska skicka in en biobanksansökan till oss, skicka då in din ansökan för förhandsgranskning i wordformat till vår info-adress så avgör vi om elektronisk signaturrunda är möjlig.

 

Konferenser och utbildningar

Nordisk biobankskonferens i Göteborg 6-8 september 2022. Den första nordiska biobankskonferensen “Current trends and challenges in the Nordic countries”, äger rum på Svenska Mässan i september (6-8 sep 2022). Den 6 sep arrangeras ett utbildningstillfälle som riktar sig till dig som forskar, arbetar med biobanksprov eller motsv. Mer information hittar du via konferensens webbplats: https://nbc.biobanksverige.se/

Frågestund och paneldiskussion den 16 sep 2022 om regelverk för forskning med hälsodata och prov. Den 16 september mellan kl 10-12 bjuder Biobank Sverige in till en digital diskussion gällande användandet av hälsodata och prov i forskning. Fokus är forskning enligt Etikprövningslagen. Paneldiskussionen kommer att ske utifrån bestämda teman och deltagare har möjlighet att i förväg skicka in frågor. Panelen består av representanter Etikprövningsmyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Biobank Sverige samt Vetenskapsrådet.

Mer information samt möjlighet till anmälan finns på Biobanks Sveriges webbplats:https://biobanksverige.se/fragestund-paneldiskussion-16-september-2022-regelverk-for-forskning-med-halsodata-och-prov/

Ny film på gång - Provets väg. Biobank Sverige, i samarbete med Uppsala Biobank, är i sluttampen med att producera en film om Provets väg. Filmen riktar sig till forskare som vill starta studier som inkluderar insamling av prov (tagna inom hälso- och sjukvård). Kicki Degner, en forskningssjuksköterska från Örebro ger sina bästa tips och råd till forskare som vill starta en akademisk studie. Håll utkik på vår hemsida så ser du filmen där inom kort!

 

Nyheter från Operativ service

Den operativa verksamheten har märkt av en minskad efterfrågan på prov ut från biobanken den senaste tiden. Vi misstänker att vårdskulden efter pandemin gör att forskare måste prioritera kliniskt arbete före forskning. Insamling av prov via den sjukvårdsintegrerade biobanksservicen pågår dock i förväntad takt. Uppsala Biobank har även beviljats ALF-medel för investering av utrustning för provhantering i den sjukvårdsintegrerade biobanksservicen. Detta möjliggör ersättning av slitna instrument och uppgradering av gammal programvara.

Projekt för överföring av provinformation mellan olika system. Inom Biobank Sverige har ett projekt med syfte att underlätta överföring av provinformation mellan olika datakällor startats. Detta för att förenkla överföring av provdata då prov som samlats vid olika biobanker ska hanteras. Inom ramen för projektet har Uppsala Biobank genomfört en kartläggning av svenska biobankers nuvarande hantering av provdata.

Status för automatfrys. Under våren har integrering av verksamhetens LIMS med biobankens automatfrys inletts. Nu genomförs omfattande tester för att säkerställa att kommunikationen mellan LIMS och automatfrysen fungerar tillfredställande. Mot slutet av året planerar vi att ha automatfrysen i drift och därmed kunna hantera utplock av prov i den.

 

Nyheter från Uppsala BioLab

Uppsala BioLab utökar sina resurser med en BMA-tjänst för att möta upp mot det ökade inflödet av prover till barnleukemibiobanken NOPHO Leukemia Biobank. Uppsala BioLab medverkar till att bereda prover för biobankning och uttag. Laboratoriet vill också säkerställa att kunna utöka och behålla en bred kompetens för övriga delar på laboratoriet. Uppsala BioLab har nu även specialkompetens inom koagulation och ser fram emot att kunna ta emot nya uppdrag inom området. Med sommaren i sikte blickar vi ändå fram emot hösten där nya och gamla projekt och samarbeten väntar på att startas upp.

 

Information från regulatorisk och operativ service inför sommaren

Om du skickar in en biobanksansökan till oss, skicka den då för förhandsgranskning i wordformat till vår funktionsadress (info@uppsalabiobank.uu.se). Då kan vi granska ansökan även när vi inte är på kontoret samt avgöra om elektronisk signering är möjlig. Under semestermånaderna juli/augusti är handläggningstiderna längre då vi inte är fullt bemannade.

Operativ service har stängt för leverans av utplock under perioden 11 juli – 8 augusti. Sista dag att beställa utplock för leverans av prov innan semesterstängning har passerats.

 

Sommarhälsning från Anna Beskow, chef Uppsala Biobank

Många med mig ser säkert fram emot ledigheter efter en intensiv vår som nu är utan pandemi men istället med ett krig och en kraftig inflation. Jag brukar inte tänka att det var bättre förr, men kan inte låta bli att tänka att flera saker var lite bättre före 2020. Men i vanlig ordning så är det också mycket som blir bättre. På Uppsala Biobank och Uppsala BioLab så jobbar vi för att ständigt bli bättre och utveckla verksamheten. Något vi har fokuserat mycket på är att bli bättre på det vi redan gör och jobba för att bygga bort personberoenden. Det är inte lätt att göra i en bred verksamhet där det blir för dyrt att ha flera personer som gör samma saker. Vi ska samtidigt vara en så resurs- och kostnadseffektiv verksamhet som möjligt.

Denna vår gläds vi särskilt åt att den nya biobankslagen äntligen är på gång. Samtidigt kommer införandet av en ny lag att kräva resurser, både från oss på biobanken men framför allt från vården där den ska implementeras. Innehållet i den nya lagen ser väldigt lovande ut och vi tror att den i längden kommer att underlätta för verksamheterna.

Forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige (som vi är en del av) har ett anslag från VR som löper från 2020-2024. Under våren fick vi veta att ansökan för nästa period ska lämnas in i januari 2023. Det innebär ett enormt arbete för alla parter. Under hösten kommer vi att behöva driva och utveckla den vanliga verksamheten parallellt med arbetet med ny ansökan och förberedelser för en ny lag. Det kommer att bli tufft men roligt.

Vi på biobanken och labb upplever ett starkt stöd från er som använder oss och ni som representerar våra huvudmän och vi uppskattar er verkligen. Jag som chef över verksamheten är dessutom som vanligt så tacksam över mina fantastiska medarbetare som gör att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Jag vill därmed önska er alla en fantastisk sommar. Vi ses förhoppningsvis efter semestrarna med ny energi för att ta oss an en spännande höst!