Välkommen till Uppsala Biobank!

Uppsala Biobank är den enda och gemensamma biobanken för Region Uppsala och Uppsala universitet och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar inom deras verksamhet. I vårt uppdrag ingår det att säkerställa hög kvalitet genom att vara ett kunskapscentrum för biobanksfrågor, erbjuda tjänster för provhantering samt tillhandahålla systemstöd för spårbarhet av prover.

Rådgivning

Uppsala Biobank ger råd, information och utbildning om bl.a. biobankslagen och hantering av biobanksprov.

Läs mer

Ansökan

För att påbörja insamling eller få tillgång till befintliga prov behöver du fylla i en biobanksansökan. Här finns information om vilken blankett du behöver och hur du fyller i den.

Läs mer

Insamling

Vid uppstart av projekt för insamling av prov ger vi råd och information om effektiv och säker insamling. Rådgivningen kan omfatta val av rörformat, etiketter eller dylikt.

Läs mer

Provförvaring

Uppsala Biobank erbjuder provförvaring som en del av sjukvårdsintegrerad biobanksservice. Det finns också tillgång till andra förvaringsmöjligheter.

Läs mer

Systemstöd

Uppsala Biobank arbetar med säkra system för spårbarhet och provhantering vid sjukvårdsintegrerad biobankning och vid egen provförvaring.

Läs mer

Befintliga prov

För att få tillgång till befintliga prov som tillhör en provsamling i Uppsala Biobank finns olika tillvägagångssätt. Rutinerna skiljer sig åt beroende på provsamling.

Läs mer

Ett biobanksprov är (enligt gällande lag) ett mänskligt vävnads- eller cellprov som tagits inom hälso- och sjukvård. Biobanksprov är allt ifrån vätskor som blod, serum, plasma och saliv till fecesprov och vävnadsprov som biopsier, tumörer och utskurna organ.


Ett prov är ett biobanksprov om provet är taget inom hälso- och sjukvård och:

  • Provet är taget för vård, diagnostik och behandling, sparas längre än 2 månader efter analys och dessutom är spårbart till provgivaren, eller om
  • Provet är taget för forskning, är spårbart till provgivaren och sparas längre än 6 månader efter provtagning. 

Ett biobanksprov ska alltid kunna spåras tillbaka till provgivaren och alla biobanksprov är organisatoriskt knutna till en biobank. Således är prov (som uppfyller något av ovanstående punkter) som är tagna inom Region Uppsala, alltid organisatoriskt knutna till regionens och universitetets gemensamma biobank, Uppsala Biobank.

 

Prov som inte omfattas av biobankslagen och som därmed inte anses vara biobanksprov är följande:

  • Prov tagna utanför hälso- och sjukvård
  • Prover som är helt avidentifierade dvs de är inte längre spårbara till provgivaren via kod eller liknande
  • Prover som bearbetas i avsevärd grad och är ett resultat eller en produkt
  • Rutinprov sparade i hälso- och sjukvård mindre än 2 månader
  • Forskningsprov som kastas omedelbart efter analys och ej sparas längre än 6 månader efter provtagning
  • Prov tagna utanför Sveriges gränser
  • Vävnader och celler som ska användas för transplantation, assisterad befruktning och tillverkning av läkemedel
Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.