Ett biobanksprov är (enligt gällande lag) ett mänskligt vävnads- eller cellprov som tagits inom hälso- och sjukvård. Biobanksprov är allt ifrån vätskor som blod, serum, plasma och saliv till fecesprov och vävnadsprov som biopsier, tumörer och utskurna organ.


Ett prov är ett biobanksprov om provet är taget inom hälso- och sjukvård och:

  • Provet är taget för vård, diagnostik och behandling, sparas längre än 2 månader efter analys och dessutom är spårbart till provgivaren, eller om
  • Provet är taget för forskning, är spårbart till provgivaren och sparas längre än 6 månader efter provtagning. 

Ett biobanksprov ska alltid kunna spåras tillbaka till provgivaren och alla biobanksprov är organisatoriskt knutna till en biobank. Således är prov (som uppfyller något av ovanstående punkter) som är tagna inom Region Uppsala, alltid organisatoriskt knutna till regionens och universitetets gemensamma biobank, Uppsala Biobank.

 

Prov som inte omfattas av biobankslagen och som därmed inte anses vara biobanksprov är följande:

  • Prov tagna utanför hälso- och sjukvård
  • Prover som är helt avidentifierade dvs de är inte längre spårbara till provgivaren via kod eller liknande
  • Prover som bearbetas i avsevärd grad och är ett resultat eller en produkt
  • Rutinprov sparade i hälso- och sjukvård mindre än 2 månader
  • Forskningsprov som kastas omedelbart efter analys och ej sparas längre än 6 månader efter provtagning
  • Prov tagna utanför Sveriges gränser
  • Vävnader och celler som ska användas för transplantation, assisterad befruktning och tillverkning av läkemedel