Nedan presenteras ett urval av publikationer i tidskrifter där Uppsala Biobank medverkat (genom intervjuer, författarskap eller referentgranskning).

 

Vetenskapliga publikationer
Analysis of the research sample collection of Uppsala Biobank, Engelmark M och Beskow A, Biopreservation and Biobanking, 2014 Okt, 12(5):325-31. doi:10.1089/bio.2014.0025

Biobank Profile: Uppsala Biobank, Engelmark M och Beskow A, Biopreservation and Biobanking, 2013 April, 11(2): 129-130. doi:10.1089/bio.2013.1123

 

Övrigt

Dagboken Anna Beskow, chef för Uppsala Biobank, Ronden, 2015, nr 5, sid 26-27

Biobank kopplad till Swedeheart en resurs för framtida forskning, Baron T, Beskow A, James S och Lindahl B, Läkartidningen, 2013 Sep, 18-24;110(38):1669-71

Biobankerna utvecklas för att möta forskningens krav, Eaker S, Beskow A och Norlin L, Läkartidningen, 2013 Jan, 30-Feb 5;110(5):224-5