Uppsala Biobank startade sin verksamhet 2008 och bildades eftersom dåvarande Landstinget i Uppsala län och Uppsala universitet såg många fördelar med att ha en gemensam infrastruktur och ett kompetenscentrum för biobanksfrågor.

Det gav bättre förutsättningar för att uppfylla gällande lagar och regler genom att bland annat säkerställa spårbarheten och säkerheten. En annan viktig anledning var att tydliggöra rättigheter och skyldigheter i relation till biobanksprov och förebygga konflikter mellan huvudman och forskare. Andra mål var att effektivisera administrationen, främja samarbeten, skapa en sjukvårdsintegrerad biobankning samt stärka kvalitetsarbetet.