Uppsala Biobank är en centrumbildning och har två huvudmän, Region Uppsala som representeras av Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet som företräds av medicinska fakulteten vid medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet. I centrumbildningen Uppsala Biobank ingår även Uppsala BioLab (fd UCR Laboratory).

 

Uppsala universitet och Region Uppsala har beslutat att alla biobanksprov med någon av dessa två huvudmän ska ingå i en provsamling i Uppsala Biobank. Chefen för Uppsala Biobank är regionens biobankssamordnare och biobanksansvarig för samtliga biobanksprov och provsamlingar inom huvudmännens verksamhet, både forskningsprovsamlingar och provsamlingar avsedda för vård, diagnostik och behandling (VDB). Alla provsamlingar i Uppsala Biobank ska ha en provsamlingsansvarig. Hur olika ansvarsområden delas mellan provsamlingsansvarig och biobanksansvarig har tydliggjorts i en överenskommelse. Läs mer här

Uppsala Biobank har en styrgrupp och ett biobanksråd. Styrgruppen består av en ordförande från regionen, två representanter från Akademiska sjukhuset och tre representanter från Uppsala universitet. Biobanksrådet består av ordförande som är biobankens chef, tre representanter från Akademiska laboratoriet och tre representanter från institutioner på Uppsala universitet med forskning på biobanksprov.

 

Styrgruppens ledamöter

Andreas Scheutz, FoI-direktör Region Uppsala (ordf.)

Tommie Olofsson, VC Akademiska laboratoriet

Peter Stålberg, tf FoUU-direktör Akademiska sjukhuset

Eva Tiensuu Janson, biträdande vicerektor medfarm Uppsala universitet

Karin Forsberg Nilsson, dekanus medicinska fakulteten Uppsala universitet

Karl Michaelsson, pro-dekan forskningsinfrastrukturkommittén (FISK) Uppsala universitet

 

Biobanksrådets ledamöter

Anna Beskow, chef Uppsala Biobank (ordf.)

Irina Alafuzoff, MLA Klinisk patologi

Peter Ridefeldt, läkare Klinisk kemi

Johan Lindh, sektionschef Klinisk mikrobiologi

Lars Lind, professor Institutionen för medicinska vetenskaper

Lene Uhrbom, universitetslektor Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Simon Cervenka, professor Institutionen för medicinska vetenskaper