Uppsala Biobank har två huvudmän, Region Uppsala som representeras av Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet som företräds av medicinska fakulteten vid medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet.

Uppsala universitet och Region Uppsala har beslutat att alla biobanksprov med någon av dessa två huvudmän ska ingå i en provsamling i Uppsala Biobank.

Chefen för Uppsala Biobank är regionens biobankssamordnare och biobanksansvarig för samtliga biobanksprov och provsamlingar inom huvudmännens verksamhet, både forskningsprovsamlingar och provsamlingar avsedda för vård, diagnostik och behandling (VDB).

Biobanksrådet med sakkunniga representanter från huvudmännen, en ordförande och fyra ledamöter, har en beslutande, rådgivande och granskande roll. Representanter i biobanksrådet är för närvarande: Christer Sundström (ordförande, repr. Region Uppsala), Ulf Gyllensten och Lars Lind (repr. för Uppsala universitet), Karin Fugmann och Sune Larsson (repr. för Akademiska sjukhuset).

Alla provsamlingar i Uppsala Biobank ska ha en provsamlingsansvarig. Hur olika ansvarsområden delas mellan provsamlingsansvarig och biobanksansvarige har tydliggjorts i en överenskommelse. Läs mer här

Från den 1 januari 2010 är Uppsala Biobank organiserat som en sektion i UCR (Uppsala Clinical Research Center).