Uppsala Biobank har i samarbete med Klinisk kemi och farmakologi (KKF) skapat en möjlighet att genom rutinsjukvården samla in prover via sjukvårdsintegrerad biobankservice. Här nedan beskrivs den praktiska provhanteringen då biobanksprover för forsknings samlas in på detta sätt.

 

Då forskningsprover samlas in via sjukvårdsintegrerad biobanksservice är det möjligt att beställa proverna som biobankas direkt i journalsystemet Cosmic, det vill säga samma rutin som vid analys av vårdprover. I samband med provtagning för vårdändamål kan även biobanksprover för forskning tas för senare analys.

Etiketter skrivs ut för märkning av prov som skickas till KKF där de hanteras enligt ordinarie rutin. På KKF sorteras prover för biobankning automatiskt beroende på provtyp. Exempelvis sorteras helblod för omedelbar infrysning medan provtyper som ska resultera i plasma eller serum ördelas (alikvoteras) till mindre volymer med hjälp av en vätskehanteringsrobot.

Serum- och plasmaprover centrifugeras generellt i 7 min vid 2400g med undantag för citratplasma som centrifugeras i 20 min.

I vätskehanteringsroboten fördelas varje primärprov till 2D- kodade mikrorör i 96 SBS platta. Varje primärprov kan resultera i upp till 8 alikvoter, á 225 µl per alikvot.

Proverna hanteras inom 2-4 timmar efter provtagning av KKF förutsatt att de ankommit till laboratoriet. De fryses in och långtidsförvaras i lågtemperaturfrysar i Uppsala Biobanks förvaringsfacilitet.

Information om provet lagras automatiskt i Uppsala Biobanks Laboratory Information Management System (LIMS) och full spårbarhet säkerhetsställs. Läs mer om spårbarhet här.

 

För mer information om vår sjukvårdsintegrerade biobanksservice kontakta Uppsala Biobank via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi kan även erbjuda annan provhantering, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.för att få rådgivning om vilken lösning som passar ditt projekt.