Vid singelcenterstudier, använd den senaste versionen av den nationella blanketten L1 Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning, vid nyinsamling av prov eller uttag av befintliga biobanksprover från Uppsala Biobank.

 

Samtliga blanketter finns på Biobank Sveriges webbsida under Alla Dokument. De vanligaste blanketterna (nedan) inklusive biobanksansökan hittar du även via vår genväg Mallar och blanketter. Skicka gärna en ifylld L1-blankett till oss på Uppsala Biobank för förhandsgranskning innan signering. Det sparar tid vid handläggningsprocessen. Titta gärna på vår checklista då du fyller i ansökan. Vid förhandsgranskningen granskar vi ifyllandet av blanketten men gör ingen bedömning av själva ärendet.

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Steg 1. Att tänka på när du fyller i biobanksansökan (L1, del I)
När ansökningsblanketten fylls i är det viktigt att tänka på nedanstående saker:

 • Tänk på att uttag från t.ex. patologens provsamling alltid räknas som befintliga prov, även om provet tas i samband med studien.
 • Forskningshuvudman (pkt 2 i ansökan) kan vara Uppsala universitet eller Region Uppsala (ska alltid vara samma som i etikansökan).
 • Sjukvårdshuvudman (pkt 3) är Region Uppsala om biobanksansökan gäller prov i Uppsala. Biobankens namn är Uppsala Biobank med registreringsnummer 827
 • Om prover sparas en längre tid (pkt 5A) eller tillsvidare (och förlängd tillgång önskas) skriv efter "Ange önskemål": Enligt ny uppdragsbeskrivning med Uppsala Biobank eller Enligt befintlig uppdragsbeskrivning för forskningsprovsamling inkl det UBb-diarienummer som börjar med UBb-827- osv. När prov sparas i en längre tid ska en uppdragsbeskrivning upprättas som ger den provsamlingsansvarige dispositionsrätt över proven. Denna uppdragsbeskrivning upprättas efter att ansökan godkänts och Uppsala Biobank tar då kontakt med den provsamlingsansvarige. Detta gäller ej om proven ska utlämnas till annan huvudman (se nedan).
 • Personnummerslistor ska skickas på ett säkert sätt direkt till den som ska utföra uttag ur en provsamling, t ex FoU-avdelningen på Klinisk Patologi. Om en lista med personuppgifter ska skickas elektroniskt ska den alltid krypteras.

 

Steg 2. Ska prover utlämnas? (L1, del II)
Om prover ska utlämnas, dvs byta huvudman och ansvarsmässigt lämna Region Uppsala. Fyll då i del II med information om den mottagande biobanken. Den mottagande biobanken skriver även under del II innan biobanksansökan skickas till Uppsala Biobank. Om prover endast skickas på analys behöver de inte utlämnas.

 

Steg 3. Ska prover skickas på analys? (MTA-avtal)
Om prover ska skickas på analys utanför huvudmannen eller utomlands ska ett MTA- avtal (Material Transfer Agreement, blankett L2a) tecknas mellan den biobanksansvariga vid Uppsala Biobank och det mottagande laboratoriet. Läs mer om vilka villkor som behöver vara uppfyllda. Det finns 3 olika varianter av MTA beroende på vem som är huvuman för biobanken och vem som är forskningshuvudman: L2a1, L2a2 samt L2a3. Mer information finns här.

 

Steg 4. Skicka in ansökan samt tillhörande bilagor
De bilagor som alltid ska skickas med är:

 • Ansökan om etikprövning
 • Beslut från etikprövningsnämnd (kan kompletteras senare)
 • Patient/Forskningspersonsinformation med samtyckesdel (behövs inte om etikprövningsnämnd har godkänt tillgång till befintliga prov utan samtycke)


Ytterligare bilagor som kan behövas skickas med är:

 • L1a Bilaga uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi och cytologi
 • L1b. Bilaga uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov vätskebaserade
 • L2a. MTA om överföring av biologiskt material - AGREEMENT on the transfer of biological material

 

Ansökan skickas till Uppsala Biobank med originalunderskrifter.