Det är skillnad på uttag och utlämning men i båda fall ska en biobanksansökan skickas till Uppsala Biobank om det gäller biobanksprov.

 

Uttag sker inom en och samma biobankshuvudmans verksamhet (t.ex. Region Uppsala) och innebär att man skapar en ny provsamling genom att ta ut en delmängd av prov från en redan befintlig provsamling. Provsamlingen kan vara antingen en forskningsprovsamling eller en provsamling för vård, diagnostik och behandling (VDB). För befintliga prov avgör Etikprövningsmyndigheten om ett nytt informerat samtycke behövs inhämtas. När man använder prov inom en provsamling i labbverksamhet vid huvudmannen eller om man skickar prov enbart för analys utanför huvudmannen så definieras detta inte som uttag.

 

Utlämning innebär att provsamlingen byter huvudman dvs att Region Uppsala (om proverna tas här) inte längre är huvudman. Då tar en annan huvudman (exempelvis ett annat landsting/region, över det formella ansvaret). Det görs genom att fylla i den nationella blanketten Blankett L1. "Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning" inklusive den sista sidan (L1 del II). Den mottagande biobanken i den regionen/landstinget behöver då signera L1 del II innan den skickas till Uppsala Biobank.

 

När utlämnas prover?
Alla biobanksprov som tas inom Region Uppsala eller Uppsala universitet ska först registreras i Uppsala Biobank oavsett om syftet är att sedan formellt utlämna dessa. Utlämning av prov är vanligt vid samarbeten med läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar.

 

En begäran om utlämning av biobanksprov kan även förekomma när en forskare flyttar till ett annat universitet eller samarbetar med forskare i ett annat landsting eller region. Det är alltid den biobanksansvarige som beslutar och godkänner utlämning av prov och det är inte självklart att man som forskare får ta med sig provsamlingen vid t.ex. byte av tjänst.

 

Observera att prov som skickas för utlåtande eller analys med syftet hälso- och sjukvård inom eller mellan huvudmän räknas inte som utlämnande. Överföring av material mellan olika provsamlingar inom samma huvudman definieras som uttag och innebär inte utlämnande.