Samtliga provsamlingar som innehåller biobanksprov med Uppsala universitet eller Region Uppsala som huvudman ingår i Uppsala Biobank (regnr 827 hos IVO). Även forskare med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som forskningshuvudman kan registrera forskningsprovsamlingar innehållandes biobanksprov i Uppsala Biobank.


Vårdprovsamlingar
Inom landstinget i Region Uppsala finns vårdprovsamlingar inom nedanstående avdelningar:

  • Klinisk patologi
  • Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
  • Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
  • Klinisk genetik
  • Infektionskliniken
  • Barnneurologikliniken
  • Barnonkologikliniken
  • Transplantationskirurgi

 

Forskningsprovsamlingar
Uppsala Biobank har en förteckning för de forskningsprovsamlingar som sparas en längre tid eller tillsvidare. Kontakta oss om du är intresserad av provsamlingar i förteckningen. För samtliga befintliga forskningsprovsamlingar behövs ett godkännande från den provsamlingsansvarige för uttag av prover. Vissa forskningsprovsamlingar har styrgrupper som i samråd med biobankbanksansvarig fattar beslut om uttag. Läs mer under Befintliga prov