Samtliga provsamlingar som innehåller biobanksprov med Uppsala universitet eller Region Uppsala som huvudman ingår i Uppsala Biobank (regnr 827 hos IVO). Även forskare med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som forskningshuvudman kan registrera forskningsprovsamlingar innehållandes biobanksprov i Uppsala Biobank.


Vårdprovsamlingar
Inom landstinget i Region Uppsala finns vårdprovsamlingar inom nedanstående avdelningar:

  • Klinisk patologi
  • Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
  • Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
  • Klinisk genetik
  • Infektionskliniken
  • Barnneurologikliniken
  • Barnonkologikliniken
  • Transplantationskirurgi

 

Forskningsprovsamlingar
Uppsala Biobank har en förteckning för de forskningsprovsamlingar som sparas en längre tid eller tillsvidare. Kontakta oss om du är intresserad av provsamlingar i förteckningen. För samtliga befintliga forskningsprovsamlingar behövs ett godkännande från den provsamlingsansvarige för uttag av prover. Vissa forskningsprovsamlingar har styrgrupper som i samråd med biobankbanksansvarig fattar beslut om uttag. Läs mer under Befintliga prov

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.