Uppsala Biobank logo

Insamling via sjukvårdsintegrerad biobanksservice

Uppsala Biobank har i samarbete med Klinisk kemi och farmakologi (KKF) skapat en möjlighet att genom rutinsjukvården samla in prover via sjukvårdsintegrerad biobankservice. Här nedan beskrivs den praktiska provhanteringen då biobanksprover för forsknings samlas in på detta sätt.

Sjukvårdsintegrerad biobankning av vätskebaserade prov är en bred infrastruktur anpassad för flera typer av projekt. Vår sjukhusintegrerade biobankservice använder sig av befintliga infrastrukturer. Det är ett säkert, effektivt och resursbesparande sätt för insamling och lagring samt uppfyller biobankslagens krav på spårbarhet.

Då forskningsprover samlas in via sjukvårdsintegrerad biobanksservice är det möjligt att beställa proverna som biobankas direkt i journalsystemet Cosmic, det vill säga samma rutin som vid analys av vårdprover. I samband med provtagning för vårdändamål kan även biobanksprover för forskning tas för senare analys.

Etiketter skrivs ut för märkning av prov som skickas till KKF där de hanteras enligt ordinarie rutin. På KKF sorteras prover för biobankning automatiskt beroende på provtyp. Exempelvis sorteras helblod för omedelbar infrysning medan provtyper som ska resultera i plasma eller serum ördelas (alikvoteras) till mindre volymer med hjälp av en vätskehanteringsrobot.

Serum- och plasmaprover centrifugeras generellt i 7 min vid 2400g med undantag för citratplasma som centrifugeras i 20 min.

I vätskehanteringsroboten fördelas varje primärprov till 2D- kodade mikrorör i 96 SBS platta. Varje primärprov kan resultera i upp till 8 alikvoter, á 225 µl per alikvot.

Proverna hanteras inom 2-4 timmar efter provtagning av KKF förutsatt att de ankommit till laboratoriet. De fryses in och långtidsförvaras i lågtemperaturfrysar i Uppsala Biobanks förvaringsfacilitet.

Information om provet lagras automatiskt i Uppsala Biobanks Laboratory Information Management System (LIMS) och full spårbarhet säkerhetsställs.

Fördelar med sjukvårdsintegrerad biobankning

 • Fungerar för de flesta forskningsprojekt och är i dag anpassat för vätskebaserade prover i standardiserat format t.ex. helblod, plasma, serum, urin och cerebrospinalvätska.
 • Personoberoende eftersom insamlingen sker via rutinsjukvården och hanteras av befintlig personal på KKF och Uppsala Biobank.
 • Öppet dygnet runt vilket innebär att akuta fall kan inkluderas samt att provtagning under kvällstid kan ske.
 • Kraven på spårbarhet, säkerhet samt provgivarens integritet uppfylls genom Uppsala Biobanks IT-system LIMS (Laboratory Information and management system).
 • Prover förvaras i låsta lokaler med kontrollerad behörighet i frysar kopplade till landstingsservice larmcentral.
 • Forskare behöver ingen extra personal för provhantering eller egna lokaler för lagring av prov, vilket leder till ekonomiska besparingar.

Är du intresserad av att använda vår sjukvårdsintegrerade biobankservice kontakta info@uppsalabiobank.uu.se i god tid för att påbörja planering av din studie.

Vi kan även erbjuda annan provhantering, kontakta oss för rådgivning om vilken lösning som passar ditt projekt.

 • U-Can - Prostate cancers
 • U-Can -Scan B samples
 • Uppsala Psykiatrisk provsamling
 • Uppsala Psykiatrisk provsamling, depressionsstudie
 • Väteperoxidstudien

Kontakt

 • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän