Uppsala Biobank logo

Multicenterstudier

Multicenterprincipen tillkom för att förenkla ansökningsprocessen och för att följa biobankslagens krav på spårbarhet vid forskningsprojekt och kliniska prövningar som inkluderar provgivare och patienter från flera sjukvårdsregioner i Sverige. Den nya biobanklagen (giltig från den 1 juli 2023) medför att multicenterprincipen tas bort. Vid multicenterstudier används därför samma ansökningsblankett som vid singelscenterstudier (L1.1). Vid ändringar av tidigare multicenteransökningar används blankett N2 Ansökan om ändring av avtal enligt multicenterprincipen. Kontakta Regionalt biobankcentrum mellansverige för frågor kring ändring av multicenteransökan.

E-post: rbc@rbcmellansverige.se

Nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker

Gäller enligt biobankslag 2002:297 giltig t.o.m. 30 juni 2023 (sidan kommer uppdateras inom kort). Det har uppkommit önskemål från forskare och företag om en förenklad rutin vid ansökningar om tillgång till befintliga prov från biobanker med en gemensam granskning av ansökan. Handläggningen av biobanksavtal är ibland tidskrävande för den enskilda biobanken pga att ansökan många gånger är ofullständig eller inte helt korrekt ifylld. Därför har en ny nationell granskningsrutin tagits fram. Den innebär att forskaren/företaget skickar sin biobanksansökan (inkl. bilagor) gällande befintliga prov till RBC Mellansverige, om i etikprövningen har/ska genomföras i Uppsala. RBC erbjuder rådgivning, granskar ansökningshandlingarna och förmedlar även kontaktuppgifter till berörda biobanker till vilka ansökan efter granskning ska skickas för beslut. Förfarandet innebär att övriga biobanker inte behöver genomföra granskningssteget utan direkt kan göra bedömningen om tillräckligt material etc finns.

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän