Uppsala Biobank logo

Provsamlingsansvarig och kontaktperson

Alla provsamlingar i Uppsala Biobank ska ha en provsamlingsansvarig. Den provsamlingsansvarige har rättigheter, skyldigheter samt ett delegerat ansvar för biobanksproverna i sin provsamling. För forskningsprovsamlingar tecknas en uppdragsbeskrivning mellan den provsamlingsansvarige och den biobanksansvarige.

Ansvarsfördelningen skiljer sig åt beroende på om det är en provsamling avsedd för forskning eller en provsamling avsedd för vård, diagnostik och behandling (VDB). Varje forskningsprovsamling i Uppsala Biobank har en provsamlingsansvarig. Det upprättas en överenskommelse Uppdragsbeskrivning för provsamlingsansvarige för forskningsprovsamling i Uppsala Biobank mellan den provsamlingsansvarige och den biobanksansvarige. Överenskommelsen innebär bl.a. att den provsamlingsansvarige har dispositionsrätt till proverna. Dispositionsrätten innebär att provsamlingsansvarig har rätt att använda proven till egen etikgodkänd forskning i enlighet med gällande lagar och regler för forskning på humanprov. Det innebär också att uttag av prov till ny provsamling inom samma huvudman eller utlämning av prov till annan huvudman endast kan ske om provsamlingsansvarige och biobanksansvarige godkänner detta.

Ansvaret för provsamlingar avsedda för VDB på Akademiska sjukhuset har förtydligats genom ett sjukhusdirektörsbeslut. För VDB-provsamlingar är det verksamhetscheferna på Akademiska sjukhuset som är provsamlingsansvariga. I relevanta fall är ansvaret delegerat vidare till sektionschef.

Kontaktperson
Varje forskningsprovsamling ska ha en kontaktperson som utses av den provsamlingsansvarige. Kontaktpersonen och provsamlingsansvarige kan vara samma person och man kan ha fler än en kontaktperson knuten till en forskningsprovsamling. Den som är kontaktperson bör vara en person som är lätt att kontakta via e-post eller telefon och som arbetar praktiskt med provsamlingen och informationen kopplad till denna.

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän