Uppsala Biobank logo

Samla in nya eller använda befintliga prov

Uppsala Biobank hjälper gärna till att diskutera olika insamlingsalternativ då en studie ska planeras där biobanksprover ska ingå. Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt stadium, helst innan etikansökan är klar.

Prover kan samlas in på egen hand (nyinsamling), med hjälp av Uppsala Biobanks sjukvårdsintegrerad biobanksservice (nyinsamling) eller genom uttag ur en befintlig provsamling. De befintliga provsamlingarna är antingen vårdprovsamlingar (i första hand avsedda för patientens vård, diagnostik och behandling) eller forskningsprovsamlingar. Mer information finns under Insamling och provförvaring.

Vanligast är uttag från patologens vårdprovsamling. När det gäller insamling/uttag av vävnads- eller cytologiprov går dessa prov nästan alltid via avdelningen för klinisk patologi och räknas då som befintliga prov (även om de nyinsamlas) eftersom de registreras i patologens vårdprovsamling. Det finns dock fall där insamling av vävnadsprov för forskning sker utan patologens medverkan och då räknas proven som nyinsamlade.

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän