Uppsala Biobank logo

Skicka in biobanksansökan elektroniskt

21-9

Bildtext

Uppsala Biobank har infört elektronisk hantering av biobanksansökan. Vi har även bytt ärendehanteringssystem och infört digital signering.

När du skickar in din biobanksansökan till oss, skicka din ansökan L1.1 (eller L1.2) samt eventuella bilagor (t.ex. L1a, L1b, MTA), osignerade i wordformat till vår nya adress för granskning (se nedan). Bifoga även etikansökan (ev ändringsansökningar + beslut), beslut från Etikprövningsmyndigheten, forskningspersonsinformation (FPI) samt samtyckesdel.

Vår nya adress för handläggning av biobanksansökningar: uppsalabiobank@regionuppsala.se

När din ansökan inkommit, granskar vi den och kontaktar dig om vi har frågor eller funderingar. När ansökan är granskad och beslut fattats av biobanksansvarig, skickar vi ut ansökan på digital signeringsrunda. Tänk på att ange rätt e-postadress till den person som ska signera ansökan. Gällande MTA, skriv e-postadressen till mottagaren i e-postmeddelandet så att vi vet vart vi ska skicka den för digital signering. Vår infoadress (info@uppsalabiobank.uu.se) fungerar som vanligt och dit kan du skicka frågor, precis som förut.

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän