Uppsala Biobank logo

Om Uppsala Biobank

Uppsala Biobank är en forskningsinfrastruktur och ett kompetenscentrum för biobanksfrågor vid Uppsala universitet och Region Uppsala.

Uppsala Biobank med registreringsnummer 827 hos tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den enda och gemensamma biobanken för Region Uppsala och Uppsala universitet. Även forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska registrera sina provsamlingar med humant material i Uppsala Biobank.

Historik

Uppsala Biobank startade sin verksamhet 2008 och bildades eftersom dåvarande Landstinget i Uppsala län och Uppsala universitet såg många fördelar med att ha en gemensam infrastruktur och ett kompetenscentrum för biobanksfrågor.

Det gav bättre förutsättningar för att uppfylla gällande lagar och regler genom att bland annat säkerställa spårbarheten och säkerheten. En annan viktig anledning var att tydliggöra rättigheter och skyldigheter i relation till biobanksprov och förebygga konflikter mellan huvudman och forskare. Andra mål var att effektivisera administrationen, främja samarbeten, skapa en sjukvårdsintegrerad biobankning samt stärka kvalitetsarbetet.

Organisation

Uppsala Biobank är en centrumbildning och har två huvudmän, Region Uppsala som representeras av Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet som företräds av medicinska fakulteten vid medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet. I centrumbildningen Uppsala Biobank ingår även Uppsala Biolab (fd UCR Laboratory).

Uppsala universitet och Region Uppsala har beslutat att alla biobanksprov med någon av dessa två huvudmän ska ingå i en provsamling i Uppsala Biobank. Chefen för Uppsala Biobank är regionens biobankssamordnare och biobanksansvarig för samtliga biobanksprov och provsamlingar inom huvudmännens verksamhet, både forskningsprovsamlingar och provsamlingar avsedda för vård, diagnostik och behandling (VDB). Alla provsamlingar i Uppsala Biobank ska ha en provsamlingsansvarig. Hur olika ansvarsområden delas mellan provsamlingsansvarig och biobanksansvarig har tydliggjorts i en överenskommelse. Läs mer om provsamlingsansvar här.

Styrgrupp och biobanksråd

Uppsala Biobank har en styrgrupp och ett biobanksråd. Styrgruppen består av en ordförande från regionen, två representanter från Akademiska sjukhuset och tre representanter från Uppsala universitet. Biobanksrådet består av ordförande som är biobankens chef, tre representanter från Akademiska laboratoriet och tre representanter från institutioner på Uppsala universitet med forskning på biobanksprov.

Styrgruppens ledamöter

 • Andreas Scheutz, FoI-direktör Region Uppsala (ordf.)
 • Tommie Olofsson, VC Akademiska laboratoriet
 • Anna-Karin Wikström, FoUU-direktör Akademiska sjukhuset
 • Eva Tiensuu Janson, biträdande vicerektor medfarm Uppsala universitet
 • Karin Forsberg Nilsson, dekanus medicinska fakulteten Uppsala universitet
 • Karl Michaelsson, pro-dekan forskningsinfrastrukturkommittén (FISK) Uppsala universitet

Biobanksrådets ledamöter

 • Anna Beskow, chef Uppsala Biobank (ordf.)
 • Sylwia Libard, MLA Klinisk patologi
 • Peter Ridefeldt, läkare Klinisk kemi
 • Johan Lindh, sektionschef Klinisk mikrobiologi
 • Lars Lind, professor Institutionen för medicinska vetenskaper
 • Lene Uhrbom, universitetslektor Institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Simon Cervenka, professor Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

 • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän