Uppsala Biobank logo

Utbildningsverksamhet

Uppsala Biobank ger information och arrangerar utbildningar på avdelningar, kliniker och institutioner samt inom forskningsprojekt, nätverk och samarbeten.

Vi anordnar utbildningsdagar om biobankslagen och vår verksamhet för intresserade mottagare på alla nivåer inom Uppsala universitet och Region Uppsala. Vid Uppsala universitet ger vi utbildningar/föreläsningar inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci, exempelvis på:

  • Handledarutbildningen (docentur)
  • Introduction to scientific research (ISR)
  • Klinisk läkemedelsutveckling (CDD)
  • Mastersprogram i molekylär medicin
  • Sjuksköterskeprogrammen
  • Kursen Sjukdomslära för biomedicinarprogrammet

Vi undervisar/informerar gärna på plats eller online (tex via Zoom). Hör av dig om du är intresserad av ett informationstillfälle eller har frågor gällande utbildningsverksamheten.

Kontakta då utbildningsansvarig Linda Paavilainen.

E-post: linda.paavilainen@uppsalabiobank.uu.se

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän