Uppsala Biobank logo

Tillgång till befintliga prov

Uttag ur en befintlig provsamling inom Region Uppsala eller Uppsala universitet ska godkännas av biobanksansvarig vid Uppsala Biobank samt provsamlingsansvarig.

För att få tillgång till befintliga prov behövs en beviljad ansökan från etikprövningsmyndigheten (se www.etikprovning.se). Etikprövningsmyndigheten avgör om ett nytt informerat samtycke ska inhämtas.

Kontakta oss på info@uppsalabiobank.uu.se för mer information.

Uttag från kliniska vårdprovsamlingar

De vanligaste uttagen inom Uppsala Biobank sker från befintliga kliniska provsamlingar avsedda för vård, diagnostik och behandling (VDB), exempelvis Klinisk patologi (KP).

Du behöver fylla i blanketten L1.1 Inrättande av provsamling för forskning, med tillhörande bilaga om befintliga kliniska biobanksprov patologi och cytologi (L1a) och/eller bilaga om befintliga kliniska biobanksprov vätskebaserade (L1b). Blanketter samt hur du går tillväga hittar du under Rådgivning och ansökan. Tänk på att ladda ner den senaste versionen av blanketterna på Biobank Sveriges webbplats.

Mer information om uttag från klinisk patologis vårdprovsamling finns på patologens webbplats. Förfrågningar om val av material, deltagande patolog etc., kan skickas till funktionsadressen: kpfouservice@akademiska.se

Uttag från forskningsprovsamling

Vid uttag från en befintlig forskningsprovsamling (annan än U-CAN) i Uppsala Biobank kontaktas provsamlingsansvarig eller kontaktperson innan den administrativa processen kan påbörjas. Kontakta oss för att få veta mer om vilka provsamlingar som finns inom Uppsala Biobank samt information om provsamlingsansvarig/kontaktperson för dem.

Blanketter samt mer information om hur du ansöker om prov från en befintlig forskningsprovsamling finns under Rådgivning och ansökan.

Uttag från U-CAN

Material från U-CAN:s provsamling är tillgängligt för forskare och företag efter att ansökan godkänts av Uppsala Biobank och av U-CAN:s diagnosgrupp. Läs mer under U-CAN:s instruktioner för hur du bör gå tillväga.

Utplock av prov från Uppsala Biobank

För att få tillgång till befintliga prov i en provsamling som förvaras hos Uppsala Biobank behöver ett utplock göras.

Efter godkännande från Etikprövningsmyndigheten, biobanksansvarig och provsamlingsansvarig inleds arbetet med att ta fram plocklistor för varje utplock.

Data som behövs för att kunna generera plocklistor är ofta personnummer, provtagningsdatum, provtyp och provvolym. Känslig data skickas krypterat via CryptShare till och från Uppsala Biobank.

Att generera en final plocklista kan vara ett tidskrävande arbete som innefattar en hel del kommunikation mellan beställare och Uppsala Biobank. En final plocklista kan ta upp till två veckor att färdigställa. Ha gärna det i åtanke när du gör ett utplock. Den fysiska utplockningen av prov tar sedan ca två veckor beroende på utplockets storlek. Den totala tiden brukar därför bli omkring fyra veckor.

Kontakta oss på info@uppsalabiobank.uu.se om du vill göra ett utplock från Uppsala Biobank.

Företag - tillgång till prov

Företag kan få tillgång till biobanksprov för exempelvis metodutveckling om rätt kriterier uppfylls. Det är dock svårt att ge ett generellt svar på hur man ska gå tillväga då det är beroende av flera faktorer. Kontakta oss för rådgivning via info@uppsalabiobank.uu.se

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän