Uppsala Biobank logo

Så vet du att det är ett biobanksprov

Ett biobanksprov är ett mänskligt identifierbart prov som tagits för ändamål som omfattas av biobankslagen. Biobanksprov är allt ifrån vätskor som blod, serum, plasma och saliv till fecesprov och vävnadsprov som biopsier, tumörer och utskurna organ. Ny biobankslag gäller från 1 juli 2023. Då omfattas alla identifierbara/spårbara prov tagna från människa, dvs även prov tagna utanför hälso- och sjukvård.

Gäller enligt biobankslag (2023:38). Ett prov ett biobanksprov om det är ett humant prov som är identifierbart (spårbart) till en provgivare, och samlas in, bevaras eller används för nedanstående ändamål.

  1. Vård, behandling eller andra medicinska ändamål i vårdgivarens verksamhet
  2. Forskning
  3. Produktframställning eller,
  4. Utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom ramen för något av de ändamål som anges i 1–3) samt för att utreda skador enligt patientskadelagen (1996:799).

Den nya biobankslagen har ett utökat tillämpningsområde. Det innebär att även prov som är tagna utanför hälso- och sjukvården omfattas. Lagen gäller retroaktivt. Prov som omfattas av biobankslagen ska alltid inrättas i en biobank. Befintliga vårdprovsamlingar (tex vid klinisk patologi, klinisk mikrobiologi etc) inom Region Uppsala är organisatoriskt knutna till Uppsala Biobank (Region Uppsalas och Uppsala universitets gemensamma biobank).

Prov som inte omfattas av biobankslagen och som därmed inte anses vara biobanksprov är följande:

  • Prov som är helt avidentifierade dvs de är inte längre spårbara till provgivaren via kod eller liknande
  • Prov som bearbetas i avsevärd grad och är ett resultat eller en produkt
  • Prov som kastas omedelbart efter analys och ej sparas längre än 9 månader efter provtagning
  • Prov tagna utanför Sveriges gränser
  • Vävnader och celler som ska användas för transplantation, assisterad befruktning och tillverkning av läkemedel

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän