Uppsala Biobank logo

Uttag och utlämning - vad är det för skillnad?

Det är skillnad på uttag och utlämning men i båda fall ska en biobanksansökan skickas till Uppsala Biobank om det gäller biobanksprov som ansvarsmässigt ska inrättas eller har inrättats hos oss.

Uttag

Uttag sker inom en och samma biobankshuvudmans verksamhet (t.ex. Region Uppsala) och innebär att man skapar en ny provsamling genom att ta ut en delmängd av prov från en redan befintlig provsamling. Provsamlingen kan vara antingen en forskningsprovsamling eller en provsamling för vård, diagnostik och behandling (VDB). För befintliga prov avgör Etikprövningsmyndigheten om ett nytt informerat samtycke behövs inhämtas. När man använder prov inom en provsamling i labbverksamhet vid huvudmannen eller om man skickar prov enbart för analys utanför huvudmannen så definieras detta inte som uttag.

Utlämning

Utlämning innebär att en provsamling som tillhör t.ex. Region Uppsala ansvarsmässigt ska byta huvudman. Det innebär att en annan huvudman (en juridisk person t.ex. en annan region eller universitet) tar över det formella ansvaret. Det görs genom att fylla i den nationella blanketten L1.2. Avtal om utlämnande av prov och personuppgift. En mottagande biobank hos den nya huvudmannen behöver då signera avtalet. Kontakta gärna mottagande biobank för att ta reda på om digital signering är möjlig.

När utlämnas prover?

Utlämning är vanligt vid t.ex. samarbeten med läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar och som vill ha tillgång till befinliga vårdprov (som finns i Region Uppsalas vårdprovsamlingar). En begäran om utlämning av biobanksprov kan även förekomma när en forskare flyttar till ett annat universitet eller samarbetar med forskare i en annan region. Det är alltid den biobanksansvarige som beslutar och godkänner utlämning av prov och det är inte självklart att man som forskare får ta med sig provsamlingen vid t.ex. byte av tjänst.

Observera att prov som skickas för åtgärd eller analys med syftet hälso- och sjukvård inom eller mellan huvudmän inte räknas som utlämnande. Överföring av material mellan olika provsamlingar inom samma huvudman definieras som uttag och innebär inte utlämnande.

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän