Uppsala Biobank logo

Vart ska jag vända mig?

Biobanksansökan eller frågor om biobanksservice

Kontakta oss om du har frågor kring biobanksansökan till Uppsala Biobank, biobankning eller provhantering. Vanliga frågor gäller bland annat biobanksansökan, hur man startar upp en ny studie, etikansökan, provförvaring och biobankslagen. Vid planering av en ny studie där prov ingår rekommenderar vi att du tar kontakt med oss så tidigt som möjligt, helst innan etikansökan är klar. Hör i första hand av dig via nedanstående e-postadresser.

E-post för frågor:
info@uppsalabiobank.uu.se

E-post för handläggning av biobanksansökan:
uppsalabiobank@regionuppsala.se

Telefonnummer:
Regulatoriska frågor: 018-6116321
Operativa frågor: 018-6116504

Internpostadress:
Uppsala Biobank/DagH38

Post och besöksadress:
Uppsala Biobank
Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben

751 85 Uppsala

Multicenterstudier

Kontakta Regionalt biobankscentrum (RBC) Mellansverige angående frågor och handläggningsförfarande gällande multicenterstudier. Från 1 juli 2023 tas multicenteransökan (N1) bort och endast ändringar i befintliga multicenteravtal kan göras (N2). För insamling vid flera site används samma ansökan som för singelcenterstudier (L1.1).

E-post:
rbc@rbcmellansverige.se

Webbsida:
RBC Mellansverige

Postadress:
Regionalt biobankscentrum
Akademiska Sjukhuset
Dag Hammarskjölds v. 54A
751 85 Uppsala

IT-systemsupport

Kontakta gärna Uppsala Biobank med frågor gällande våra system och IT-stöd. Vanliga frågor gäller bland annat införande av IT-stöd för provsamlingar, LIMS-rapporter, koppling av data etc.

E-post:
UBITS@uppsalabiobank.uu.se

Laboratorietjänster

Uppsala Biobank är (sedan hösten 2021) en centrumbildning, tillsammans med Uppsala Biolab (fd UCR Laboratory). Uppsala Biolab är ett ackrediterat analyslaboratorium som framför allt utför biomarköranalyser för forskare och företag i en klinisk miljö. Förutom analyser kan laboratoriet hjälpa med bland annat laboratorierelaterad rådgivning, metodutveckling, verifiering, omformatering och provhantering mm.

E-post:
info@uppsalabiolab.se

Webbsida:
www.uppsalabiolab.uu.se

Insättning och utplock av prover

Vare sig det handlar om leverans av fysiska prover till Uppsala Biobank eller utplock av prover från Uppsala Biobank är det alltid bäst att först kontakta oss så att vi kan förbereda hanteringen tillsammans med Uppsala Biolab.

E-post:
info@uppsalabiobank.uu.se

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän